Det är lätt att tro man måste vara överallt när medielandskapet är i snabb förändring. Många springer planlöst – utan att veta var kunderna befinner sig om ett år eller hur deras medievanor ser ut.
Det gör det snarare ännu viktigare att backa bandet och börja med sig själv. Här kommer tre enkla råd för den som känner sig vilsen och vill hitta tillbaka till grunderna för all kommunikation.

1. Börja andas!
Vi älskar trygghet och ogillar förändring. Det är lätt att tro man måste vara överallt när medielandskapet är i snabb förändring. Ingen vill riskera att hamna på efterkälken. I dag råder en enorm osäkerhet bland företag och organisationer. Man springer planlöst. Ingen vet var kunderna befinner sig om ett år eller hur deras medievanor ser ut.
En lite tröst är kanske att ingen annan heller vet – oavsett vad de ger sken av. Så stanna upp och ta ett djupt andetag. Försök i stället svara på frågan:
Var vill du befinna dig om ett år?

2. Börja lyssna!
De flesta människor gillar sådant som de uppfattar som mervärde. Det kan vara allt från ny kunskap till en ny app som löser ett praktiskt vardagsproblem. Den största utmaningen i alla typer av framtida kommunikation är att tillföra just sådana värden som gör människor villiga att ge dig tid eller uppmärksamhet i utbyte. Det betyder också att du måste börja lyssna noggrannare på dem vars uppmärksamhet du hoppas kunna förtjäna. Det handlar om att visa förtroenden.
Hur mycket är du beredd att öppna dig?

3. Börja berätta!
Att pracka på någon sin egen övertygelse är ett av de mest effektiva sätten att få en annan människa att sluta lyssna. Vi ser bevisen varenda dag.
Det flesta av oss är som barnet som ogillar förmaningar och istället vill upptäcka världen på egen hand. Så är det också med innehåll. Människor vill inte få saker och ting skrivna på näsan, eller bli tilltalade som vore de mindre vetande.
Ett bra innehåll börjar alltid med en bra berättelse som fångar läsaren, tittar eller lyssnaren. Och den har nästan alltid en början, ett mitt och ett slut.
Så vad var det du ville berätta?