Vi

är tio personer som älskar högkvalitativt innehåll:  Lovstrom Content består idag av redaktörer, reportrar, strateger, layoutare och art directors. Vi har kunder som SJ, Green Cargo, Svenska Fotbollförbundet och SKAP. Men vi behöver bli fler. Och vi vill bredda vår kompetens. Därför söker vi nu en konceptutvecklare med fokus på användarbeteenden och data.

Du

Ditt fokus är sjävklart digitalt, du har koll på de olika plattformarna och kanalernas möjligheter utifrån ett kommunikationsperspektiv. Du ser teknisk utveckling som en given del för att öka kundernas affärsnytta. Du har koll på den digitala transformationen och de utmaningar den innebär för företag och organisationer när det kommer till att nå sina målgrupper. Du är intresserad av interaktion, användbarhet och tillgänglighet. Du vet vilka verktyg man använder för att kartlägga målgrupper, förstå hur de agerar och följa deras beteende. Du har förmåga att utifrån mål eller affärsstrategi identifiera målgrupper, kommunikationsvägar, ringa in budskap, navigera bland plattformar och ta fram ett kommunikationskoncept.

Du har förmodligen lång erfarenhet av att arbeta med digital kommunikation, din bakgrund kan vara projektledare, digital producent eller analytiker. Men viktigast är inte vad du gjort tidigare utan vart du är på väg och att du vill vara med och utveckla och driva Lovstrom Contents digitala erbjudande och affär för att bli den bästa contentbyrån.

Du är prestigelös, orädd, testar gärna nya saker, delar med dig av kunskap och är en inspirationskälla när det kommer till digitala möjligheter. Du känner dig bekväm, eller ännu bättre gillar, att prata om vad vi kan och vill göra. Måla stora penseldrag på en whiteboard för en kund, formulera dig i tal på ett seminarium eller i skrift på en blogg.

Dina kunskaper i listform

  • Har förmåga att förstå, analysera och arbeta utifrån beteendemönster i framförallt digitala kanaler 
  • Har full koll på vilka verktyg man behöver för att nå ut men rätt budskap samt mäta resultat.
  • Kan ta fram en digital strategi från ax till att implementera.
  • Är van producent och/eller upphandlare av digitalt content oavsett om det är text, ljud, rörligt eller grafik.

Tillsammans

Vi strävar efter att vara den contentbyrå som våra kunder skryter om att de jobbar med. Vi vill inte göra saker som passerar obemärkt förbi, vi vill leverera innehåll som engagerar, inspirerar eller utmanar.

Vi ser det som allas ansvar att driva försäljning och affärsutveckling. Alla bidrar utifrån sitt område och sin expertis vilket innebär att du framför allt fokuserar på att identifiera möjligheter och utveckla vårt erbjudande i digitala kanaler. På Lovstrom har vi inga renodlade projektledarroller. Det innebär att var och en som ansvarar gentemot kund också driver sitt projekt, vare sig man är strateg eller redaktör. Vi tror att det gör att man känner både ansvar för projekten men också skapar nära relation till kunden.

Peppad på uppdraget? Skicka genast en ansökan till karolina.westerlund@lovstromcontent.se.