295 000 läsare! SJ:s ombordmagasin Kupé är i dag en av Sveriges mest lästa tidskrifter alla kategorier. Dessutom blir läsarna bara fler, visar senaste Orvesto-mätningen.
– Det är tredje mätningen i rad som vi ökar, ett bevis för att vi gör rätt saker och att resenärerna vill ha sin tidskrift, säger Anders Falkirk, redaktör för Kupé.

Kupé går mot strömmen i Orvestos senaste sammanställning av konsumenternas läsvanor. Antalet läsare per nummer har ökat med 6 000 sedan motsvarande mätning förra året.
– Det är förstås glädjande att kunna visa stigande läsartal när större delen av bandersranschen brottas med en motsatt utveckling. Ett bra innehåll hittar uppenbarligen alltid till sina läsare, oavsett hur konkurrensen ser ut från andra medier, säger Anders Falkirk.
SJ:s ombordmagasin når också långt utanför de egna domänerna.
– Vi märker det inte minst genom att tidningens artiklar ofta blir en angelägenhet i riksmedierna. Vi citeras allt oftare och ämnena i tidningen plockas upp i andra sammanhang. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att några av Sveriges bästa skribenter och fotografer är återkommande medarbetare i Kupé, säger Anders Falkirk.
Nyligen prisades även boksatsningen SJ-resenärens Lilla gröna med ett silver i tävlingen Guldbladet.
– Vi har samlat resenärernas egna tips på utflyktsmål i ett slags reseguide där det övergripandet temat är hållbart resande, ett av SJ:s kärnvärden.