Kupé fortsätter att befästa sin ställning som ett av Sveriges mest lästa magasin – alla kategorier. Orvesto Konsuments tredje mätning 2014 visar att SJ:s ombordmagasin inte bara lyckas hålla kvar läsarna i en allt tuffare konkurrens om deras uppmärksamhet: de blir också fler. Läsarna ökade 1,7 procent jämfört med den förra mätningen.
– Nyckeln är som vanligt ett bra och trovärdigt innehåll. Vi har också hittat en nivå som fungerar på den breda målgrupp som resenärerna utgör, säger Anders Falkirk, redaktör för Kupé.