I lördags sändes veckans avsnitt av P1:s mediegranskande program Medierna. Jag är en av de som blir intervjuade. Drygt 13 minuter in i programmet kommer det reportage där jag medverkar.

Först konstateras att ordet content och uttrycket content marketing har blivit buzzwords. Och att nästan alla i kommunikationsbranschen vill vara förknippade med just dessa ord.

Därefter ser Medierna en problematik i att vi i content marketing-branschen håller en mycket hög kvalitet på våra produkter. I och med att våra magasin eller digitala produkter håller lika hög klass som andra medier riskeras oberoendet inför läsaren, lyssnaren eller tittaren.

Medierna har absolut rätt i att våra produkter håller minst lika hög klass som andra så kallat oberoende medier. Men vi skulle inte riskera att läsaren inte förstår vem som betalat för våra produkter. Då skulle också nyttan för det företag eller den organisation som betalat oss för att producera innehållet försvinna.

När vi gör ett magasin eller en film åt exempelvis Proffice eller SJ finns det naturligtvis ett kommunikations- och affärsmässigt syfte med produkten. För att denna kommunikation ska nå fram berättar vi också tydligt vem som står bakom produkten.

Därmed anser jag att det blir tydligare för läsaren att förstå att detta inte är ett oberoende media. Däremot anser jag att det är en myt att så kallat oberoende medier inte tar några hänsyn i sina publiceringar. Flagranta exempel är oftast i featurematerialet där innehåll kan komma från ett bokförlag, klädmärke eller annat utan att det märks upp som annons. I många av våra dagstidningar är ju exempelvis matrecepten och bilderna nästan alltid hämtade från en nyligen lanserad kokbok.

En annan del i denna myt om oberoendet är ju det faktum att alla redaktioner arbetar utifrån sina ramar. Det skrivna eller oskrivna regler och praxis där man tar hänsyn till sin publik ”vad som säljer”, sina ägare, sina kompisar (främst på kultur- och nöjesredaktioner). Och då har vi inte ens kommit till alla de tusentals artiklar som produceras utifrån pr-byråers och lobbyisters påverkan.

Men även om vi är ”köpta” i det innehåll vi producerar måste vi hela tiden se att vi är trovärdiga och attraktiva för läsaren, lyssnaren eller tittaren. Annars gör vi inte vårt jobb. Mediekonsumenten dömer väldigt snabbt om innehållet inte håller måttet. På så sätt har också kraven på kvalitet i contentbyråernas produktioner ökat. Det är en utveckling som vi på Lovstrom Content välkomnar.

Lyssna på programmet här

Kommentera gärna på twitter eller facebook.